Technoplaza

Ontwerp en realisatie folder techniek op de basisschool.

Technoplaza is een initiatief van Lindus, het Liemers College en de Liemerse gemeenten.
Het is onderdeel van het techniekpact Achterhoek/De Liemers.

Deelnemende  scholen betalen voor het gebruik van het lokaal en de bedrijven sponseren het lokaal middels gelden, materialen, gereedschappen en vernieuwende apparatuur.

Ontwerp en realisatie folder techniek op de basisschool.

Ontwerp en realisatie folder techniek op de basisschool.